DUK

Propano kainos

Kodėl propanas yra brangesnis sudėtiniame balione, nei plieniniame balione?

Sudėtinio baliono įsigijimo kaina daug kartų viršija plieno ar aliuminio baliono kainą. Taip pat, sudėtinio baliono pripildymas ir išlaikymas kainuoja brangiau. Dalis didesnių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokama per pakuotės kainą, dalis – per dujų kainą.

Tačiau, sudėtinis balionas turi daug pranašumų, lyginant su plieniniu balionu. Dėl jo lengvumo yra ženkliai maloniau su juo dirbti ir naudotojas nepatiria netikėtumų, nes balionas yra permatomas.

Koks yra užstatas už propano balioną?

Propano balionams nėra jokios užstatų sistemos. Patikrinkite propano baliono kainą savo propano perpardavėjų vietoje.

Propano naudojimas

Kokį naudoti propano reduktorių?

Šiaurės (išskyrus Švediją) ir Baltijos šalyse propano balionai turi dviejų skirtingų tipų vožtuvus: prisegamus vožtuvus (populiariausius pirkėjų tarpe) ir užsukamus / polinius vožtuvus (jie naudojami pramonėje). Šiems vožtuvams reikia skirtingo tipo reduktorių. Reduktoriai sumažina butelio slėgį ir tiekia tinkamą dujų slėgį į jūsų dujinį įrenginį.

Visi dujiniai įrenginiai, kurie naudojami namuose turi naudoti mažo slėgio 30 mbar reduktorių. Tai galioja viryklėms, šildytuvams, griliams, trasų šildytuvams ir t.t.

Dėl saugos, reduktorius turi pridėtą žarnos sustabdymo vožtuvą. Sulūžus žarnai, reduktorius išjungs dujų tiekimą.

Kai kuriems dujiniams įrenginiams reikia aukštesnio slėgio, todėl naudojami specialūs reduktoriai tiekiantys 0.5 – 4 bar slėgį. Tai taikoma pramoniniams įrenginiams, dujiniams įrankiams, aukšto slėgio degikliams, statybinėms džiovykloms ir kt.

Todėl visada patikrinkite įrangą, kurią ketinate naudoti ir pasirinkite tinkamą reduktorių.

Kaip naudoti propano balionus?

 • Prietaisui turi būti naudojamas tinkamo tipo reduktorius (patikrinkite prietaiso instrukcijose) ir tinkamo tipo dujų balionas.
 • Reguliariai patikrinkite įrenginius ir prietaisus, jie turi būti švarūs. 
 • Nenaudojant dujinių įrenginių uždarykite propano baliono vožtuvą.
 • Tik sertifikuotos dujų įdiegimo įstaigos gali remontuoti propano įrenginius. Nemėginkite diegti ar remontuoti jų patys.
 • Propano balionus visuomet transportuokite pastatytus stačiai. Įsitikinkite, kad balionai nenukristų mobiliuose įrenginiuose.
 • Žarnos turi būti tinkamos naudoti su propanu ir būti atsparios temperatūroms iki – 30 oC.  Propano žarnos yra oranžinės spalvos.

Kaip žinoti, ar mano propano įranga yra saugi naudojimui?

Kiekvienai metais patikrinti savo dujinius įrenginius ir prietaisus. Į propano dujas yra įdedamas kvapas, kad galėtumėte laiku užuosti dujų nutekėjimą.

 • Nupurkškite žarnas ir jungtis AGA nutekėjimus aptinkančia medžiaga ir nuvalykite vandeniu su muilu.
 • Jeigu jungtis prateka, vanduo su muilu pradės burbuliuoti. Iškarto uždarykite baliono vožtuvą.
 • Galite patikrinti dujų žarną sulenkus stačiu kampu. Jei lenkime matote plaukų linijos lūžius, žarną pakeiskite nauja.
 • Jeigu slėgio reduktorius prateka, balionas turi būti vėdinamas atviroje vietoje lauke, ne prie atviros ugnies, kitų šilumos šaltinių ar kanalizacijos.
 • Dujų sistemos remonto darbus gali atlikti tik sertifikuotų dujų diegimų įstaigos.

Kodėl naudojant propaną reikalinga gera ventiliacija?

Deginant 2 kg propano, paimama 24 m3 deguonies, todėl reikia daug gryno oro. Todėl propano naudojimui viduje reikia gero vėdinimo.

Baliono testavimo data jau praėjo, ar aš vis dar galiu jį naudoti?

Jūs vis dar galite jį naudoti, tačiau būtų gerai jį pakeisti per vienerius metus.

Ką daryti, jeigu užuodžiu dujas?

Propanas įprastai yra bekvapis, tačiau kvapas yra pridedamas dėl saugos priežasčių, kad įspėtų naudotojus apie galimą nutekėjimą.

Jeigu užuodžiate dujas:

 • Nedelsiant užsukite reduktorių ant propano baliono.
 • Nuimkite reduktorių.
 • Nerūkykite ir nekurkite atviros ugnies, išjunkite šalia esančius elektrinius įrenginius.
 • Gerai išvėdinkite patalpą, jeigu esate viduje atidarykite duris ir langus. Galite išnešti balioną į lauką.
 • Išvėdinus, patikrinkite balioną ir sujungimus naudodami AGA nutekėjimus aptinkančią medžiagą ar vandenį su muilu.
 • Išsiaiškinkite dujų nutekėjimo priežastį ir imkitės taisomųjų veiksmų, pvz., suveržkite jungtis, pakeiskite žarną ar reduktorių naujais.

Kaip dažnai turėčiau keisti propano žarną ir reduktorių?

Visa propano įranga turi ribotą naudojimo laikotarpį. Kad propano naudojimas būtų saugus, nepamirškite reguliariai patikrinti įrangą dėl dujų nutekėjimo.

Žarnos naudojimo terminas priklauso nuo aplinkos, kur ji yra laikoma. Jeigu jis yra pažeistas saulės ar temperatūros pokyčių, jį reikia keisti dažniau, negu tada, kai jis visuomet uždengtas, apsaugotas nuo vėjo ir oro pokyčių. Visuomet naudokite propano naudojimui patvirtintas žarnas – jų spalva oranžinė. Standartinė žarna turi būti pagaminta ir pažymėta pagal ISO 3821: 2010.

Reduktorius turi užtikrinti stabilų ir tinkamą dujų slėgį jūsų dujiniam produktui, todėl su juo reikia elgtis atsargiai bei saugoti nuo oro. Reduktorių laikykite sausai ir saugokite nuo purvo.

Kaip žinoti, kiek dujų yra likę propano balione?

Galite išsiaiškinti, kiek dujų yra likę propano balione pasvėrus balioną. Balionas pažymėtas paties baliono svoriu arba taros svoriu, kuris atimamas iš bendrojo svorio. Tas skirtumas yra dujų kiekis balione.
Jeigu turite kompozicinį balioną, jis yra permatomas, todėl lengvai matysite kiek dujų yra likę.

Kaip prisegti slėgio reduktorių prie propano baliono?

Jeigu turite balioną su prisegamu vožtuvu:

 • Nuimkite plastmasę nuo vožtuvo.
 • Įsitikinkite, kad slėgio reduktorius būtų atsuktas į „uždarytą“ padėtį.
 • Prijunkite slėgio reduktorių prie prisegamo baliono vožtuvo pakeliant tvirtinimo apykaklę ir uždėkite reduktorių ant baliono vožtuvo.
 • Stumkite tvirtinimo apykaklę žemyn, kol išgirsite prislopintą spragtelėjimą.
 • Reduktorių galite montuoti ant užsukamo baliono vožtuvo, sukdami tvirtinimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę.
 • Slinkite slėgio reduktoriaus jungiklį į „atidarytą“ padėtį ir galite pradėti naudoti savo dujų įrenginį.

Jeigu turite balioną su užsukamu vožtuvu:

 • Nuimkite plastmasę nuo vožtuvo.
 • Prijunkite žarną prie slėgio reduktoriaus.
 • Montuokite reduktorių ant SND butelio. Atsiminkite, kad SND vožtuvo jungiklis ant SND butelio yra kairėje pusėje. Jungtį užsukite pagal laikrodžio rodyklę. (Netaikoma mėlyniems AGA stovyklavimo buteliams)
 • Atidarykite butelio vožtuvą ir galite pradėti grilį. Pakanka butelio vožtuvą atidaryti vienu 1/2 posūkiu.

Propano laikymas

Ar propano balionus galima laikyti rūsyje?

Ne, laikyti ar naudoti propaną uždaruose kambariuose, ypač rūsiuose, nėra uždrausta. Propanas visuomet turi būti naudojamas ir laikomas gerai vėdinamose patalpose.

Propanas yra apytikriai 1,6 karto sunkesnis už orą. Nors tai nėra toksiškos dujos, jos yra degios ir didelėmis koncentracijomis pakeis deguonį ore, todėl gali sukelti dusimo pavojų.

Kodėl propano balionus reikia laikyti vertikalioje padėtyje?

Propano balionų vožtuvas turi apsauginį vožtuvą, išleidžiantį papildomas dujas, jei baliono slėgis pakyla per aukštai. Apsauginis vožtuvas gali veikti netinkamai, jei skysčio lygis balione yra didesnis nei baliono apsauginis vožtuvas. 

Ar galiu laikyti propaną po kriaukle?

Propano balionai turi pagrinde būti laikomi lauke, tačiau jie taip pat gali būti laikomi gerai vėdinamose vidaus erdvėse.

Nepamirškite nuolatos patikrinti propano įrangos, kad išvengtumėt nutekėjimų.

Kiek propano balionų galiu laikyti namuose?

Vietos įstatymai ir reglamentai nurodo kiek dujų galite laikyti namuose.

Propanas yra degios dujos, todėl yra taisyklės, kiek dujų galite laikyti namuose. Visuomet yra gaisro pavojus todėl svarbu, kad propanas nebūtų laikomas rūsyje ar palėpėje. Atsiminkite, kad buteliai turi būti laikomi statmenai ir apsaugoti nuo sutrenkimų, apvirtimo ar per didelio karščio. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Ar propano balionus žiemą galima laikyti lauke?

Taip. Propane užšąla -187 oC temperatūroje, todėl balione neužšals niekada.

Kaip laikyti propano balionus?

 • Pasiteiraukite vietos valdžios institucijų, koks yra didžiausias propano kiekis, kuris gali būti laikomas bute, namuose ar garaže.
 • Kadangi slėgio reduktorius, vožtuvas ir įranga yra sureguliuoti taip, kad veiktų su dujomis, labai svarbu, kad balionas visada būtų vertikalioje padėtyje.
 • Propano balionų negalima laikyti palėpėje, rūsyje, požeminėje patalpoje, skalbykloje ar pirtyje.
 • Patalpa, kurioje laikote propano balioną, turi būti gerai vėdinama.
 • Propano negalima laikyti toje pačioje patalpoje, kur žmonės miega, pvz., nameliuose ant ratų, laivuose ar panašiose mašinose.
 • Laivuose propano balionai turi būti laikomi ant denio vėdinamoje spintelėje / skyriuje arba, valties viduje, atskirtame nuo gyvenamosios patalpos skyriuje su vėdinimo velenu, nukreiptu į lauką.
 • Propano balionus galima laikyti, pvz., virtuvės spintelėje su ventiliacijos angomis viršuje ir apačioje.
 • Laikykite balionus tokioje vietoje, kur nebus jokio tikimybės, kad jie gali įkaisti ar būti mechaniškai pažeisti. Baliono paviršiaus temperatūra neturi pakilti aukščiau 40 °C.
 • Balionus reikia laikyti bent 1 metro atstumu nuo viryklių, medieną deginančių ar kitų panašių židinių. Balionai turi būti bent 0,2 metro nuo paviršių, kurie gali labai įkaisti, pvz., viryklių ir radiatorių.
 • Balionų negalia laikyti po karštu griliu – jie turi būti pakelti ir laikomi šalia grilio.
 • Kada atjungsite balioną nuo įrenginio ilgesniems laiko tarpams, taip pat nuimkite slėgio reduktorių ir vėl uždėkite dangtelį.

Propano transportavimas

Kaip transportuoti balionus?

 • Išjunkite dujų tiekimą ir prijunkite vožtuvo dangtelį.
 • Viso transportavimo metu vožtuvo dangtelis turi būti vietoje.
 • Visuomet transportuokite balionus pastatytus stačiai.
 • Įsitikinkite, kad balionai būtų vienoje vietoje ir negalėtų apvirsti.

Ar galiu transportuoti propano balioną savo automobilyje?

Taip, galite transportuoti propano balioną automobilyje, jeigu jis yra vertikalioje padėtyje ir tinkamai prisegtas, pvz., saugos diržu.

Faktai apie propaną

Kiek propano reikia išgauti 1kW energijos?

Viename kilograme propano yra 12,8 kWh energijos. 1kW yra 78.125 g propano per valandą.

Kiek litrų yra 1 kg propano?

1 kg propano sudaro 1,972 litro skysto propano.

SND ar propanas – kuo tai skiriasi?

SND arba suskystintos naftos dujos yra įprastai naudojamas propano ir butano pavadinimas. SND yra angliavandenilis, gaminamas rafinuojant neapdirbtą naftą. Propanas yra angliavandenilis, gaminamas iš neapdirbtos naftos, rafinavimo metodu.

AGA propanas, išpilstytas savose Linde pripildymo gamyklose Šiaurinėse ir Baltijos šalyse, visada yra aukštos kokybės 95% propanas (C3H8). Balionuose ji yra suslėgtoje, skystoje formoje.

Propano baliono slėgis priklauso nuo aplinkos temperatūros, įprastai svyruoja nuo 7 iki 9 barų. Propano balionų pripildymo laipsnis yra 80 procentų baliono talpos. Baliono viršuje paliekamas „dujų saugiklis“, jeigu pakilus temperatūrai skystis plėstųsi.

Propano savybės

 • Propanas yra degios, bespalvės dujos.
 • Propanas yra pusantro karto sunkesnis už orą.
 • Propanas nėra toksiškas, tačiau dideliais kiekiais sukuria dusinantį efektą.
 • Propanas įprastai yra bekvapis, tačiau kvapas yra pridedamas dėl saugos priežasčių, kad įspėtų naudotojus apie galimą nutekėjimą.
 • Propanas degdamas nepalieka suodžių, jei yra pakankamai oro degimui (reikia geros ventiliacijos!).
 • Viename kilograme propano yra 12,8 kWh energijos. Tai reiškia, kad 11 kg svorio propano balionas pagamins daugiau kaip 140 kWh energijos.

Jeigu naudojate propano esant šaltoms sąlygoms, nepamirškite patikrinti, ar jūsų balionas pripildytas propanu, o ne butanu, kuris garuoja mažiau. AGA propano balionai visuomet yra pripildyti aukštos kokybės 95 % propanu.

Kas vyksta propano pripildymo gamykloje?

AGA propano balionai yra pildomi šiuolaikiškose Linde pripildymo gamyklose, kurių veiklą prižiūri plačios saugos ir kokybės valdymo sistemos. Visi balionai ir vožtuvai yra kruopščiai tikrinami, kada yra pakartotinai pildomi.

Kadangi balionai yra standartiniai produktai, juos nebūtinai užpildo originalus tiekėjas. Linde pripildo balionus savo vietinėse Šiaurės šalių gamyklose. Laikantis galiojančių taisyklių, pripildymo gamyklos užtikrina, kad balionai būtų saugūs ir geros būklės. Balionai yra reguliariai tikrinami ir prižiūrimi pagal galiojančius įstatymus ir standartus. Pvz., tai apima vožtuvų keitimą, taip pat sandarumo testus patikras hidraulinio slėgio testu Susidėvėję plieniniai balionai taip pat yra nušlifuojami ir perdažomi. Jeigu balionas yra per daug susidėvėjęs pripildymui, jis išimamas iš naudojimo. Kiekvienas balionas yra pasveriamas ir patikrinamas, ar dujų kiekis yra teisingas. Balionai taip pat patikrinami dėl nutekėjimų.

Linde pripildyti AGA balionai yra lengvai atpažįstami, nes jie yra laikikliuose su AGA logotipu ir įspėjamaisiais ženklais. Šiaurės šalyse visi pilni AGA propano cilindrai aplink vožtuvą turi AGA firminį plastikinį dangtį.

Propano automatai

Mano bankinė transakcija nebuvo patvirtinta.

Pagrindinės priežastys gali būti kelios.

Nėra internetinio ryšio – nes stebime automatus internetu ir imamės veiksmų, jeigu problema nedingsta. Galite susisiekti su mumis karštąja linija (žr. ant automato nurodytą numerį), klausimą spręsime.

Kokio tipo kortelę galiu naudoti? Mūsų automatuose galite naudoti Visa ir MasterCard korteles.

Mokėjimo terminalo klaida. Mėginkite bekontaktį atsiskaitimą / mokėjimo lipduką ant automato. Kartkartėmis turime problemų dėl kortelių skaitytuvų kai kuriuose automatuose ir jie turi būti išvalyti, kad galėtų nuskaityti korteles.

Automatas neveikia.

Mes nuolatos stebime savo automatus internetu. Mes gauname automatinius pranešimus ir sprendžiame juos taikant reikiamas priemones. Automatas gali neveikti dėl įvairių priežasčių.

Kuriuos balionus gali pirkti / keisti?

Šią informaciją matysite ekrane, paspaudę „Price list“ (liet. – kainų sąrašas) – „Buy or Exchange“ (liet. – pirkti arba keisti).

Kodėl pirkimo pradžioje man reikia įdėti savo banko / kreditinę kortelę?

Kortelės reikia pirminėje fazėje dėl saugos – aparato negalima atidaryto tol, kol nebuvo atlikta identifikacija.

Tačiau, pinigai nuo kortelės yra nuskaičiuojami tik atlikus pirkimą.

Nepavyksta baigti pirkimo automate.

Kas yra parašyta ekrane? Dažniausiai problema yra paaiškina.

Ar automato durys yra tinkamai uždarytos? Jeigu jos nėra tinkamai uždarytos, tęsti negalėsite. Durys turi būti tinkamai uždarytos, naudojant truputį jėgos.

Kokio tipo balioną mėginate pakeisti? Propano automatai priima ne visų tipų propano balionus. Jeigu balionas nebus patvirtintas / priimtas, durys atsidarys ir galėsite išimti balioną. Ekrane paspauskite kainų sąrašą, kur pamatysite visus priimamus balionus.

Kur galiu įsigyti balionų, kurie neparduodami automatuose?

Visus mūsų propano perpardavinėtojus matysite „Where to buy“ (liet. – kur įsigyti) skiltyje my.aga.com svetainėje.

Nusipirkau ne tą produktą iš automato. Ką turėčiau daryti?

Mes galime pakeisti jūsų balioną, tačiau mums reikės dokumentų, kada ir kur jis buvo pirktas. Kreipkitės į klientų aptarnavimą el. paštu.

Man reikia kvito.

Paskambinkite mums ar parašykite el. laišką su savo kontaktiniais duomenimis ir kur pirkote propaną, nurodykite datą ir paskutinius 5 kortelės skaitmenis, kurią naudojote ir mes atsiųsime pirkinio kvite el. paštu.

Faktai apie CO2

Kas yra CO2?

Anglies dioksidas (CO2) turi svarbią biologinę reikšmę ir yra svarbus Žemės klimatui.

Anglies dioksidas yra formuojamas kūne ir išskiriamas kvėpavimo metu. Gamtoje, fotosintezės metu augalai perdirba anglies dioksidą į vandenį ir cukrus. Ko negalima išsaugoti, vėl perdirbama į celiuliozę, krakmolą ir riebalus.

Esant įprastoms sąlygoms, yra apytikslis balansas tarp anglies dioksido, kuris išsiskiria kvėpuojant ir degant, ir to, kuris yra surištas fotosintezės būdu. Deginant iškastinį kurą, ši pusiausvyra sutrinka ir susiformuoja šiltnamio efektą sukeliančios dujos, o tai prisideda prie pasaulinio atšilimo ir Žemės ekosistemos problemų.

Anglies dioksidas, esant įprastai temperatūrai yra bekvapis ir bespalvis. Esant žemai temperatūrai, dujos pasikeičia į kietąją būseną, vadinama anglies rūgšties sniegu ar sausu ledu. Esant normaliam slėgiui, sausas ledas sublimuojasi į dujų formą. Anglies dioksidas lengvai tirpsta vandenyje, tada susidaro vandens tirpalas, kuriame yra silpna rūgštis – anglies rūgštis, H2CO3. Fermentacijos metu susidaro anglies dioksidas, kuris kepiniuose suformuoja mažus dujų burbuliukus. Kaip konservantas anglies dioksidas žymimas E skaičiumi E 290.

Kam yra naudojama CO2?

Anglies dioksidas (CO2) gali būti naudojamas įvairiausias būdais, dažniausiai jis taikomas pramonėje. Anglies dioksidas yra yra daug skirtingų pramonių, kur yra naudojamas labai įvairiems tikslams.

Žemiau yra pateikti keli pavyzdžiai.

Prisotinimas anglies dioksidu
Anglies dioksidas prisotina gaiviuosius gėrimus ir vandenį burbuliukais. Gėrimas yra prisotinamas dujomis, kurios išsiskirto po skystį, aukštame slėgyje. Kai gėrimas atidaromas, slėgis sumažėja ir anglies dioksidas išsiskiria vandenyje suformuodamas burbuliukus.

Maisto produktų šaldymui
Anglies dioksidas skysčio ar dujų formoje yra naudojamas maisto pramonėje šaldymui, greitam užšaldymui bei šaldymui transportavimo metu. Kietoje formoje, anglies dioksidas yra vadinamas anglies rūgšties sniegu ar sausu ledu.

Gesintuvuose
Dėl inertinių anglies dioksido savybių jis idealiai tinka naudoti gesintuvuose. Anglies dioksidas užgesiną ugnį ją atvėsinant ir ištraukiant orą.

Medicinoje
Anglies dioksidas, naudojamas artroskopinėse operacijose ir kitoms priežastims. Juo taip pat gali būti prisotintas deguonis, kad būtų skatinamas paciento kvėpavimas.

Kas vyksta CO2 pripildymo gamykloje?

AGA CO2 balionai yra pripildomi modernioje Linde pripildymo gamykloje Estijoje. Balionai nuodugniai patikrinami, nuolatos atliekamas aptarnavimas, pagal esančius reglamentus ir standartus. Pakeičiami saugumo vožtuvai, balionai patikrinami dėl pratekėjimo, o nusidėvėję plieniniai buteliai yra nušlifuojami ir perdažomi. Netinkami balionai yra išimami iš naudojimo. Visi balionai yra patikrinami, ar yra tinkamas dujų tekėjimas, o vožtuvas tiekiamas su plastikiniu susitraukimo dangteliu.

Klimatą tausojantis CO2

Ką reikškia žalias CO2?

AGA žalias CO2 konceptas turi tris pagrindinius komponentus:

 1. Mes nustatome bendrą mūsų pėdsaką aplinkoje.
  Pasitelkėme tiek vidinius, tiek išorinius specialistus (U&We), siekdami nustatyti visas su mūsų produkto naudojimo laikotarpiu susijusias emisijas pagal tarptautinį standartą ISO-14021, apimantį žaliavas, gamybą, platinimą ir vartojimą, taip pat emisijas, susijusias su tam tikra veikla, pvz., prekybos atstovų kelionės ir pakuočių medžiagų tvarkymas. Taip galėjome nustatyti pilną produkto anglies dioksido (ir anglies dioksidui ekvivalenčių medžiagų) pėdsaką. Be to, procesą ir duomenų rinkimą patikrino išorinė, nepriklausoma trečios šalies įmonė (KPMG).
 2. Mes stengiamės sumažinti savo emisijas.
  Grindžiant mūsų analizėmis, mes identifikavome kelias tobulintinas vietas, kad sumažintumėm savo emisijas. Mes teikiame prioritetą naujų, išmanesnių sprendimų ir priemonių procesų nustatymui, kad galėtumėm sumažinti savo pėdsaką aplinkoje – tai yra nuolatinis progresas.
 3. Mes surenkame bent 110% mūsų emisijų
  Mes neutralizuojame emisijas sodindami medžius, kurie augdami iš aplinkos surenka anglies dioksidą. Kad galėtumėm dar labiau sumažinti savo poveikį klimatui atmosferoje, mes nusprendėme kompensuoti papildomus 10% poveikio atmosferoje. Tai reiškia, kad produktas turi teigiamą poveikį klimatui.

Kaip galite garantuoti, kad jūsų CO₂ turit teigiamą poveikį klimatui?

Mes galime garantuoti, kad mūsų anglies dioksidas yra teigiamas klimatui dėl žemiau nurodytų veiksnių:

 • mes laikomės vienintelio pasaulyje nepriklausomo klimato neutralumo standarto – ISO 14021 – ir dirbame kartu su nepriklausomu, patyrusiu patarėju „U&We“, kad atliktume ir praneštume apie savo produkto pėdsakų aplinkoje analizę.
 • Mes paskyrėme KPMG atlikti nepriklausomą tyrimą, kad patikrintume mūsų surinktus duomenis ir paskaičiavimus.
 • Dirbdami su konsultacine įmone Zeromission, identifikavome tinkamus produktus, skirtus neutralizuoti produkto emisijas ir nusprendėme per „PlantVivo“ investuoti į sertifikuotą medžių sodinimo projektą „Taking Root“ Nikaragvoje. 110% emisijų neutralizavimas užtikrina teigiamą poveikį klimatui.

Kodėl nusprendėte sodinti medžiu Nikaragvoje?

Šį projektą pasirinkome dėl dviejų priežasčių:

 • Pirmiausia, yra svarbu investuoti į medžių sodinimo projektus, kurie kitu atvejų neįvyktų (tai skiriasi nuo medžių sodinimo tam tikrose Šiaurės šalyse, pvz., kur medžių atsodinimas yra valstybinis reikalavimas).
 • Visų antra, pusiaujyje sodinami medžiai auga greičiai ir geriausiai sugeria anglies dioksidą augimo fazėje, todėl klimatui nauda yra greitesnė ir efektyvesnė.

Mes ne tik prisidedame prie teigiamos klimato kaitos, tačiau matome puikia progą prisidėti prie vietinės bendruomenės gerovės.

Ką reiškia 110% klimato tausojimas sodinant medžius?

Medžiai natūraliai ima ir naudoja anglies dioksidą fotosintezės metu. Tai reiškia, kad mūsų produktų emisijos anglies dioksido formoje (ir anglies dioksidui ekvivalenčios medžiagos) yra sugeriamos iš atmosferos – tai yra mūsų augančio „Taking Root“ projekto Nikaragvoje dalis. Fotosintezės metu anglies dioksidas yra sugeriamas iš aplinkos, taip gryninant orą.

Kodėl jūs kreipiate dėmesį į žalią anglies dioksidą?

Vis daugiau mūsų susipažįstame su problemomis naudojant vienkartinę plastmasę, kaip ji teršia pasaulio vandenynus ir turi ilgalaikes pasekmes gyvūnų ir augalų karalystei, bei dar kitą poveikį. Žmonės vis labiau supranta, kad gamint gazuotą vandenį namuose pirksite mažiau vienkartinių maišelių, o tai sumažina transportavimą ir sutaupo pinigų.

Mes norime dėti papildomą žingsnį ir laimėti kovą su mūsų konkurentais pirkėjams siūlydami klimatui teigiamą anglie dioksidą.

Mes esame įsipareigoję „Taking Root“ projekte sodinant medžius, taip neutralizuojant daugiau, nei sunaudojame. Mes neutralizuojame 110% mūsų emisijų sodinant medžius, kurie augdami ima anglies dioksidą iš atmosferos, o mes taip prisidedame prie teigiamos įtakos klimatui. Tai reiškia, kad šis produktas gali būti laikomas teigiamu klimatui.

Kodėl pasirinkote „Taking Root“ projektą?

Dirbdami su konsultacine įmone Zeromission, identifikavome tinkamus projektus, skirtus kompensuoti produkto emisijas. Tada mes nusprendėme investuoti į sertifikuotą medžių sodinimo projektą „Taking Root“, įsikūrusį Nikaragvoje, per „PlantVivo“. Tausojant klimatą mums taip pat buvo svarbu atrasti patikimą ir efektingą projektą, kuris kurtų tikrą vertę ir prisidėtų prie teigiamo poveikių klimatui.

Nikaragvos „Taking Root“ projektas garantuoja, kad medžiai yra sodinami tvariai, turi tiesioginį poveikį klimatui, užtikrina įvairių rūšių biologinę įvairovę ir auginimo metodus. Medžiai taip pat sugeria vandenį, taip išvengiant žemės nuošliaužų ir suteikiant pavėsį gyvūnams ir augalams.

Projektas ne tik prisideda prie aplinkos, bet ir teikia naudą vietinei bendruomenei. Vietiniams ūkininkams siūlomos reguliarios išmokos už kruopščiai pasodintus ir prižiūrimus medžius. Šiuo metu projekte dalyvauja kiek daugiau nei 600 smulkiųjų ūkininkų.

CO2 naudojimas

Ką reikia atsiminti, naudojant CO2?

Nepamirškite visada elgtis atsargiai su anglies dioksido balionais ir laikytis ant butelių nurodytų instrukcijų:

 • Su buteliai elkitės atsargiai
 • Apsaugokite butelius nuo neįprasto karščio
 • Laikykite ir transportuokite butelį su plastikiniu kamšteliu
  Gaisro atveju patraukite butelius į saugią vietą
 • Vaikams negalima naudoti CO2 balionų.

Visi AGA CO2 balionai, kuriuos pripildo Linde, gaminami pagal slėginėms talpoms taikomus reglamentus ir reikalavimus. Kiekvienas balionas turi apsauginį vožtuvą (plyšimo diską), kuris gaisro atveju sutrūksta, kad anglies dioksidas galėtų ištekėti.

Anglies dioksidas nėra nuodingos dujos, tačiau su jomis reikia elgtis atskirai, nes jos pakeičia ore esantį deguonį. Maža koncentracija gali sukelti apytakos sutrikimus, o aukšta koncentracija gali sukelti sąmonės netekimą.

Naudojimas

Problemos prisotinant vandenį dvideginiu?

Čia surašytos dažniausiai nutinkančios problemos, su kuriomis susiduria pirkėjai naudodami gazuoto vandens aparatą.

 • Dujų kiekis vandenyje palaipsniui sumažėja.
  Dujų balionas tuščias, todėl jį reikia pakeisti nauju, arba dujų balionas yra per šaltas, todėl reikia palaukti, kol balionas sušils. Dujų balionas turi būti naudojamas tik kambario temperatūroje. Po transportavimo ir dažno naudojimo, balionas atšąla ir tampa nebe toks efektyvus. Venkite liesti balioną, jei jis uždengtas ledu.
 • Pripildymo indas greitai prisipildo vandeniu.
  Jeigu butelyje yra per daug vandens, atsiminkite, nepildyti butelių daugiau nei pažymėta maksimali linija.
 • Dujų kiekis vandenyje yra žemas, tačiau duju sunaudojimas yra didelis.
  Nesandari baliono laikiklio poveržlė arba jos nėra. Pakeiskite poveržlę, galite užsisakyti naują mūsų klientų aptarnavimo skyriuje.

Ko nepamiršti prisotinant vandenį dvideginiu?

Nepamirškite visada elgtis atsargiai su anglies dioksido balionais ir laikytis ant butelių nurodytų instrukcijų:

 • Su balionu elkitės atsargiai
 • Apsaugokite balioną nuo neįprasto karščio
 • Balioną saugokite ir transportuokite su prijungtu plastmasiniu kamšteliu.
 • Gaisro atveju balioną patraukite į saugią vietą.
 • Vaikams negalima naudoti CO2 balionų.

Visi AGA CO2 balionai, kuriuos pripildo Linde, gaminami pagal slėginėms talpoms taikomus reglamentus ir reikalavimus. Kiekvienas balionas turi apsauginį vožtuvą (plyšimo diską), kuris gaisro atveju sutrūksta, kad anglies dioksidas galėtų ištekėti.

Anglies dioksidas nėra nuodingos dujos, tačiau su jomis reikia elgtis atskirai, nes jos pakeičia ore esantį deguonį. Maža koncentracija gali sukelti apytakos sutrikimus, o aukšta koncentracija gali sukelti sąmonės netekimą.

Kaip išvalyti gazuoto vandens aparatą ir vandens butelius?

 • Gazuoto vandens aparatą valykite drėgna šluoste. Galite naudoti švelnią valymo priemonę.
 • Valykite vandens butelius šiltu vandeniu, švelnia priemone ir gerai išskalaukite. Vandens butelius laikykite be kamštelių.
 • Niekada neplaukite vandens butelių indaplovėje. Didžiausia temperatūrą, kurią gali atlaikyti vandens buteliai yra 40°C.
 • Niekada nenaudokite tirpiklių ar stiprių valymo priemonių.